ساختن بات تلگرام با استفاده از Telebot

هرچند برای استفاده از دستورهای بات تلگرام نیاز به استفاده از کتابخانه خاصی نیست ولی استفاده مستقیم از دستورات HTTPS تلگرام و مدیریت آنها می‌تواند کار طاقت فرسایی باشد. خصوصاْ اگر بخواهی در چند اپلیکیشن متفاوت از این APIها استفاده کنید. بنابراین استفاده از یک کتابخانه برای اتصال به سرور Bot API تلگرام خالی از لطف نیست.

Telebot‌ چیست؟

چندی پیش تقریباْ در زمانی که تلگرام Bot API را معرفی کرد این نیاز به وجود آمد که در یکی از نرم‌افرارهایی که در حال توسعه آن بودم (به نام Frog که برای مدیریت پروژه‌‌های Telecom است)‌ از این سرویس برای فرستادن پیغام‌ها به کاربران استفاده کنم و اینگونه بود که Telebot‌ به وجود آمد.

Telebot‌ یک کتابخانه (متن‌باز) به زبان C#‎ است که با استفاده از آن می‌توانید به راحتی به دستورات Bot API‌ تلگرام (Telegram Bot و Inline Bot) دسترسی داشته باشید. (سورس این کتابخانه در گیت‌هاب می‌باشد)

چگونه از Telebot استفاده کنیم؟

برای استفاده از این کتابخانه باید ابتدا آن را در پروژه خود رفرنس (Reference) دهید. برای این کار کافی است که از نوگت آن استفاده کنید و یا کد را از گیت‌هاب دانلود و بیلد کنید.

برای استفاده از نوگت دستور زیر را در "Package Manager Console" وارد کنید:

Install-Package Telebot

یا از طریق دیالوگ Manage Nuget Packages (که از طریق کلیک راست کردن روی References و انتخاب گزینه "Manage NuGet Packages...‎" قابل دسترسی است) و جستجوی کلمه "Telebot" آن را به پروژه خود اضافه کنید.

Manage NuGet Packages Dialog

به‌طور کلی محتوای کتابخانه Telebot را به دو دسته زیر می‌توان تقسیم کرد:

 • تایپ‌های مورد نیاز تلگرام نظیر Message که در namespace Taikandi.Telebot.Types قرار دارند.
 • کلاس Telebot که تمامی APIهای تلگرام را تا این تاریخ دارد و در namespace Taikandi.Telebot قرار دارد.

برای استفاده از APIهای موجود فقط کافی است که یک Instance از شیء Telebot بسازید و در Constructor آن توکنی (API Key) که در پروسه ساختن بات با استفاده از BotFather داشتید بصورت رشته وارد کنید1.

namespace TelebotSample 
{
  using Taikandi.Telebot;

  public class MyTelegramBot
  {
    private Telebot _telebot;

    public void Run()
    {
      if( this._telebot != null )
        return;

      this._telebot = new Telebot("123456:ABC-DEF1234ghIkl-zyx57W2v1u123ew11");
    }
  }
}

به دلیل آنکه Telebot برای ارسال و دریافت اطلاعات از HttpClient استفاده می‌کند تمام توصیه‌هایی که در رابطه با Performance و استفاده بهینه از HttpClient می‌شود برای ‍Telebot نیز صادق است. بنابراین می‌توانید پس از یک بار ساختن Telebot آن را نگه دارید و در سایر بخش‌های نرم‌افزار از همان Instance استفاده کنید.

برای اطلاعات بیشتر در این رابطه پیشنهاد می‌کنم بخش Lifecycle از کتاب Designing Evolvable Web APIs with ASP.NET را مطالعه کنید.

دریافت پیام

برای دریافت پیام (Message) از تلگرام دو روش وجود دارد:

 • Long Polling: در این روش شما باید در بازه‌های زمانی مشخصی از سرور تلگرام بخواهید که پیام‌های جدید را به شما بدهد. این روش برای نرم‌افزارهای غیر وبی، نرم‌افزارهایی که روی سروری هستند که آدرس Public ندارند و یا هنگام develop / debug کردن مناسب است.
 • Webhook: در این روش دیگر نیازی نیست که بطور مداوم برای دریافت پیام از سرور تلگرام سوال پرسید در عوض هرگاه پیامی به بات شما داده شود سرور تلگرام آن پیام را به آدرسی که به تلگرام گفته‌این می‌فرستد. این روش برای وب اپلیکیشن‌هایی خوب است که سرور آنها دارای آدرس Public است.

در ادامه از روش Long Polling استفاده خواهم کرد و سعی می‌کنم در آینده نحوه استفاده از Webhook را نیز توضیح بدهم.

برای برسی وجود پیام جدیدی برای بات شما، باید از متد GetUpdateAsync استفاده کرد که شامل پارامترهای زیر می‌باشد:

 • offset - اولین آپدیتی که باید تلگرام به شما برگرداند را مشخص می‌کند. باید یکی بیشتر از Id آپدیت‌هایی که قبلاْ دریافت کرده‌اید باشد. بصورت پیش‌فرض ارسال آپدیت‌ها از کوچک‌ترین Id تایید نشده شروع می‌شوند و آپدیتی تایید شده درنظر گرفته می‌شود که متد GetUpdateAsync با آفستی بزرگتر از Id اپدیت استفاده شود. بنابراین توصیه می‌شود که پس از دریافت آپدیت، Id آن را در جایی ذخیره کنید که درصورتی که نرم‌افزار شما مجدداْ راه اندازی شد بداند که از کجا باید شروع به دریافت Updateها کند.
 • limit - تعداد Updateهایی که در هر بار صدا زدن متد دریافت می‌کنید را محدود می‌کند و باید عددی بین ۱ تا ۱۰۰ باشد که بصورت پیش‌فرض ۱۰۰ است.
 • timeout - زمانی (به ثانیه) که Telebot می‌تواند صبر کند تا اطلاعات از سرور دریافت شوند. بصورت پیش‌فرض صفر به معنی خیلی سریع است.

در نهایت پس از صدا زدن این متد، در صورتی که Update هایی برای بات موجود باشند بصورت کالکشن به شما باز گردانده خواهد شد.

ارسال پیام

برای ارسال پیام بسته به نوع پیام ارسالی باید از متد مورد نظر استفاده کنید. به عنوان مثال برای ارسال متن از متد SendMessageAsync استفاده کنید و برای ارسال عکس از متد SendPhotoFromFileAsync.

در نمونه کد زیر پیام "typing...‎" به مدت ۳ ثانیه نمایش داده می‌شود و پس از آن متن "Hello World!‎" به کاربر ارسال می‌شود.

await this._telebot.SendChatActionAsync(update.Message.Chat.Id, ChatAction.Typing); 
await Task.Delay(TimeSpan.FromSeconds(3)); 
await this._telebot.SendMessageAsync(update.message.Chat.Id, "Hello World!"); 

کد زیر نمونه‌‌ای از روش Long Polling را نمایش می‌دهد. که پس از دریافت هر پیام متنی آن را برای فرستنده تکرار می‌کند (echo) و در صورتی که کاربر بصورت Inline Query در خواست بدهد ۳ نمونه از جواب‌های ممکن را برایش می‌فرستد.

namespace TelebotSample 
{
  using System;
  using System.Diagnostics;
  using System.Linq;
  using System.Threading.Tasks;

  using Taikandi.Telebot;
  using Taikandi.Telebot.Types;

  public class MyTelegramBot
  {
    private Telebot _telebot;

    public async Task Run()
    {
      if( this._telebot != null )
        return;

      this._telebot = new Telebot("123456:ABC-DEF1234ghIkl-zyx57W2v1u123ew11");

      // بازخوانی Offset از نوعی پایگاه داده.
      // در اینجا برای راحتی از Application Settings استفاده شده است.
      // اطلاعات بیشتر: [Using Application Settings and User Settings](https://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb397750(v=vs.110).aspx).
      var offset = Properties.Settings.Default.Offset;

      while( true )
      {
        // برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره دلیل نوشتن کد ناهمگام به این صورت به آدرس زیر مراجعه کنید 
        // https://msdn.microsoft.com/en-us/magazine/jj991977.aspx
        var updates = (await this._telebot.GetUpdatesAsync(offset).ConfigureAwait(false)).ToList();
        if( updates.Any() )
        {
          offset = updates.Max(u => u.Id) + 1;

          foreach( var update in updates )
          {
            switch( update.Type )
            {
              case UpdateType.Message:
                await this.EchoMessageAsync(update).ConfigureAwait(false);
                break;
              case UpdateType.InlineQuery:
                await this.CheckInlineQueryAsync(update).ConfigureAwait(false);
                break;
              case UpdateType.ChosenInlineResult:
                // TODO: Check chosen inline result.
                break;
              default:
                throw new NotSupportedException();
            }
          }
        }

        // یک ثانیه وقفه بین هر در خواست
        await Task.Delay(TimeSpan.FromSeconds(1)).ConfigureAwait(false);
        Properties.Settings.Default.Offset = offset;
        Properties.Settings.Default.Save();
      }

      // درصورتی که دیگر نیاز به استفاده از تِلِبات نبود
      this._telebot.Dispose();
    }

    private async Task EchoMessageAsync(Update update)
    {
      var message = update.Message;

      // Update.Message cannot be null because it has been checked in the check for updates loop.
      Debug.Assert(message != null, "message != null");
      var text = message.Text ?? "🤔 Are you talking to me?";
      await this._telebot.SendMessageAsync(message, text).ConfigureAwait(false);
    }

    private async Task CheckInlineQueryAsync(Update update)
    {
      var results = new InlineQueryResult[]
               {
                 new InlineQueryResultArticle(Guid.NewGuid().ToString("N"), "This is a title", "This is a message.") { ParseMode = ParseMode.Markdown },
                 new InlineQueryResultPhoto(Guid.NewGuid().ToString("N"), "https://telegram.org/file/811140636/1/hzUbyxse42w/4cd52d0464b44e1e5b", "https://telegram.org/file/811140636/1/hzUbyxse42w/4cd52d0464b44e1e5b"),
                 new InlineQueryResultGif(Guid.NewGuid().ToString("N"), "https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/2c/Rotating_earth_%28large%29.gif/200px-Rotating_earth_%28large%29.gif", "https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/2c/Rotating_earth_%28large%29.gif/200px-Rotating_earth_%28large%29.gif")
               };

      // InlineQuery cannot be null because it has been checked in the check for updates loop.
      Debug.Assert(update.InlineQuery != null, "update.InlineQuery != null");
      var answerId = update.InlineQuery.Id;      
      await this._telebot.AnswerInlineQueryAsync(answerId, results).ConfigureAwait(false);
    }
  }
}
 1. برای ساختن بات از طریق BotFather می‌توانید به پست "معرفی بات تلگرام برای برنامه نویسان" رجوع کنید.